Допълнителна поправителна сесия

Съгласно заповед №9105-310/17.09.2021г. на Министъра на образованието и науката и решение на Съвета на преподавателите ще се проведе трета поправителна сесия за учебната 2020/2021г. за учениците, получили на редовната септемврийска сесия слаби оценки на не повече от два учебни предмета.

Поправителните изпити ще са в следния график:

 • Програмиране – учебна практика – 9. клас:
  Дата: 27.09.2021г. от 9:30 ч в зала 9205
  Консултация: 23.09.2021г. от 10:30 ч онлайн
 • Увод в АСД – учебна практика – 10. клас:
  Дата: 29.09.2021г. от 9:00 ч в зала 9205
  Консултация: 23.09.2021г. от 18:00 ч онлайн
 • Електротехника и градивни елементи – 10. клас:
  Дата: 23.09.2021г. от 13:00 ч в зала 9217
 • Операционни системи – теория – 11. клас:
  Дата: 25.09.2021г. от 13:00 ч в зала 9205
  Консултация: 20.09.2021г. от 19:00 ч онлайн
 • Операционни системи – учебна практика – 11. клас:
  Дата: 25.09.2021г. от 9:00 ч в зала 9205
  Консултация: 20.09.2021г. от 19:00 ч онлайн
 • Бази данни – учебна практика – 11. клас:
  Дата: 29.09.2021г. от 9:00 ч в зала 9205
  Консултация: 27.09.2021г. от 19:00 ч онлайн

От ръководството на ТУЕС